Ул. Димитрие Чуповски 15
+389 (0) 2 3117 255

Дирекција

Ул. „Димитрие Чуповски“, бр. 15
Поштенски фах 6, 1000 Скопје
Тел: + 389 (0) 2 3117 255 / Факс: + (0) 2 3220 373
Жиро-сметка: 300000000031852
ЕДБ: 4030990209597
Комерцијална банка АД
www.prosvetnodelo.com.mk
Испратете Email. Полињата со знакот (*) Се задолжителни.